Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Diakónia

pb100071--2-.jpg

Diakónusképző Beregszászban
2012. november 10
Az alkalom témája: Meddig tudok segíteni? (Határvonalak a diakóniában)
Bereg megye több településéről gyűltünk össze erre az alaklomra Beregszászban, ami délelőtt 9.00 órakor kezdődött.
Az áhítatot Harsányi B. lp. tartotta meg, aminek az alapigéje a Lk. 6: 17-19 volt. „Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a Tenger-mellékéről, Tíruszból és Szidónból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított”.
Jézus Krisztus sok beteget gyógyított a földi életet folyamán. Nyomorúság, szenvedés, próba volt akkor is és van most is minden családban. Ma mindenkinek Jézusra van szüksége. Ő az, aki sohasem csak a testet, hanem az egész embert, a lelket is gyógyítja. Nekünk diakónusként az igazi „egészségig” kell elvezetni a ránk bízottakat. Az Ő nevében kell mennünk, mert mi vagyunk az Ő eszközei: kezei, lábai, szemei.
Az alakalom énekléssel folytatódott. Ezután Kincses Margaret lelkésznő tartotta meg az előadását, a Lukács 10: 30-37 „Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.5Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.  Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj." alapján. Ez az igehely az irgalmas szamaritánus történetéről szól. Nagy érdeklődéssel, figyelemmel hallgattuk végig ezt az előadást, ami nagyon tanulságos volt a számunkra.
- Ő akart, aki tudott, aki odament;
- De meddig tudott segíteni?- ilyen szempontból olvastuk- e ezt a történetet?
Ellátja a sebét, addig segített, amíg tudott és elvitte oda, ahol a betegnek a legmegfelelőbb. Utána végzi a maga dolgát.
Addig kell végeznem, amíg erőm, amíg időm van, amíg pénzem van.
Nekünk kell önmagunkat kontroll alatt tartanunk vagyis, hogy ameddig tudunk segíteni. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagynunk, mert akkor, ha erőnk felett, időnk felett, anyagi lehetőségeink felett próbálunk meg segíteni másokat, akkor kárt okozunk. Elsősorban a családunknak, de ez akár a segített családja kárára is történhet.
Próbáljunk meg mindig körültekintően segíteni. Nagyon fontos az, hogy elsősorban hitet ébresszünk az általunk segített emberben, hogy lehet még jobb!
Továbbá szó esett arról is, hogy mindig testhez szabott céljaink kell, hogy legyenek: erőnkhöz, időnkhöz és tehetségünkhöz mérten. Elengedhetetlen a diakóniai szolgálatban a rendszeresség!
Nagyon építő és áldott volt mindannyiunk számára ez az alkalom. Feltöltődve, megerősödve a hitben, örömmel váltunk el egymástól. Tudjuk azt, hogy nekünk mindent tovább kell adnunk azoknak, akik rá vannak szorulva a segítségre. Nem azért kaptuk mindezt az ajándékot, hogy magunknak tartogassuk, hanem azért, hogy az Isten dicsőítessék általa!

Szabó Gyula